zdravje zaposlenih je na prvem mestu

Pozitivni vplivi na uvajanje promocije zdravja pri delu

Zdravje izjemno pomembno vpliva na dobro ter uspešno življenje in delo. To velja tako za posameznike kot za organizacije. Za zdravega ter zadovoljnega delavca je značilno, da je pri opravljanju svojih dolžnosti produktivnejši in ne nazadnje tudi uspešnejši. Ključno je torej varno in spodbudno okolje. V veliki meri pa je to seveda odvisno od delodajalca.

Na delovnem mestu ima zelo pomembno vlogo tudi promocija zdravja. Ta v ospredje postavlja ukrepe, ki jih posamezni delodajalec izvaja, in sicer z namenom krepitve ter ohranjanja duševnega in telesnega zdravja delavcev.

zdrava hrana v pisarni

Zmanjševanje možnosti obolevanj zaposlenih

Promocija zdravja pri delu je torej izjemno pomembna. To velja tako za delavce kot za njihove delodajalce. Ena od večjih prednosti je zagotovo zmanjševanje možnosti obolevanj zaposlenih. Prav tako je pripadnost podjetju še večja, ker delavci delujejo v urejenem ter spodbudnem delovnem okolju. Posledično dosegajo veliko boljše rezultate, hitreje ter lažje napredujejo, delo ima za njih določen smisel ter se ne nazadnje tudi skozi delo dobro razvijajo.

Promocija zdravja vpliva tudi na spodbujanje osebnega razvoja zaposlenih ter na varno delovno okolje. Odsotnost z dela je zmanjšana tudi za do 36 %. Sicer pa se zdravi ter zadovoljni delavci zagotovo veliko lažje spopadejo z obremenitvami, kot so na primer starševstvo, delo v lokalni skupnosti.

Skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev ter družbe

 Promocija zdravja ni samo stvar posameznika. Tukaj je zagotovo v  središču skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in ne nazadnje še celotne družbe. Skupaj se trudijo izboljšati zdravje ter dobro počutje pri delu. To se lahko doseže s pomočjo nekaterih ključnih dejavnikov.

V prvi vrsti so potrebna izboljšanja organizacije dela ter delovnega okolja. Zaposlene je treba ves čas spodbujati, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za krepitev in varovanje zdravja. Zagotavljati jim je potrebno izbire zdravega načina življenja in ne nazadnje še spodbujati njihov osebni razvoj.

Kakšne so zakonske obveznosti delodajalca?

Promocija zdravje je ne nazadnje povezana tudi z zakonskimi obveznostmi po zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Delodajalci morajo namreč po zakonu načrtovati ter izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Sprejeti morajo ukrepe za preprečevanje, odpravljanje ter obvladovanje primerov trpinčenja, nasilja, nadlegovanja. Za promocijo zdravja morajo zagotoviti vsa potrebna sredstva, ne nazadnje pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

Izjemno pomembno je, da se ukrepov za promocijo zdravja na delovnem mestu ne izvaja izključno samo zaradi inšpekcije, temveč je treba v ospredje postaviti boljše zdravje in počutje zaposlenih ter s tem posledično tudi boljše poslovne rezultate organizacij oziroma podjetij.

Izvajanje ukrepov pri promociji zdravja

Treba pa se je vsekakor zavedati, da promocija zdravja ne more dobro učinkovati, če ukrepi popolnoma ne zaživijo tudi v praksi. Ko se načrt za promocijo zdravja izdela, je v nadaljevanju najbolje, da se ekipa za zdravje srečuje vsaj dvakrat na mesec, če je potrebno, seveda tudi pogosteje.

Aktivnosti za promocijo zdravja naj izhajajo iz dobro zasnovanega načrta. Uspešnost zastavljenih ciljev mora ekipa oziroma skupina za promocijo zdravja spremljati ves čas oziroma sproti. V dobro pomoč so jim lahko kazalniki počutja in zdravja delavcev. Kazalniki morajo biti opredeljeni v samem načrtu za promocijo zdravja.

sestanek ob stoječi mizi

Ozaveščanje delavcev

Promocija zdravja je torej ključnega pomena za kakovostno ter zadovoljno življenje. Na žalost pa se tega večina med nami dobro zaveda šele, ko zbolimo ali pa se poškodujemo. Ravno zato je še toliko pomembneje, da se delavce pri opravljanju svojih obveznosti ves čas ozavešča o pomenu oziroma o vplivu zdravja na številne pomembne dejavnike. Delavcu ne nazadnje ne pomaga niti višja plača, če je prezgodaj obnemogel.

Programi, ukrepi ter aktivnosti za promocijo zdravja so za delavca oziroma zaposlenega prostovoljni. Na žalost je interesa za to še vedno premalo, zlasti iz strani tistih, ki bi jim takšna promocija lahko še posebej koristila pri opravljanju dela in pri življenju na sploh.

Zaposlene je treba torej tudi primerno motivirati za to, da se udeležujejo takšnih programov. Zavedati se morajo, da je promocija zdravja zanje koristna, da jim konec koncev omogoča nadzor nad lastnim življenjem. Potrebno je poudariti, da ima promocija zdravja dolgoročne ter tudi širše koristi. Te namreč posegajo tudi izven delovnega okolja. Zaposlene je torej treba ustrezno informirati o pomenu skrbi za zdravje in dobro počutje. Treba jih je redno obveščati, ozaveščati in spodbujati. Uporabijo naj se prav vsi možni kanali ter načini za najučinkovitejšo komunikacijo. Dobro je, da je delodajalec pri tem preprost, nedirektiven in ne nazadnje še zabaven.

0 KOMENTARJI

Oddaj komentar

Bi se tudi ti pridružil/-a debati?
Veselim se tvojih komentarjev.

Dodaj odgovor